نمايندگی های گروه بهمن - گروه بهمن

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1312

  • نام و نام خانوادگی: علی رستمی
  • شهر: زنجان
  • تلفن فروش: 33789078-024     -     تلفن خدمات پس از فروش: 33789078-024
  • نمابر فروش: 33789081-024     -     نمابر خدمات پس از فروش: 33789081-024
  • آدرس: زنجان، ميدان بسيج، ابتدای جاده تهران، جنب نمایندگی سایپا

فروش خدمات پس از فروش فروش قطعه خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 125

  • نام و نام خانوادگی: علی رستمی
  • شهر: زنجان
  • تلفن فروش: 33789078-9-024     -     تلفن خدمات پس از فروش: 33789078-9-024
  • آدرس: زنجان، خیابان خرمشهر، میدان بسیج به سمت تهران جنب نمایندگی سایپا