نمايندگی های گروه بهمن - گروه بهمن

فروش خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 243

 • نام و نام خانوادگی: محمدرضا طالبی
 • شهر: یزد
 • تلفن فروش: 38232600-035
 • توضيحات: یزد، بلوار شهید دشتی، روبروی کلانتری 14

فروش خدمات پس از فروش فروش قطعه خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 133

 • نام و نام خانوادگی: سید علی حسینی پور هدش
 • شهر: یزد
 • تلفن فروش: 37238220-035     -     تلفن خدمات پس از فروش: 37239002-035
 • آدرس: یزد، بلوار جانباز، میدان امام علی، جنب مرکز معاینه خودرو

فروش خدمات پس از فروش فروش قطعه خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 252

 • نام و نام خانوادگی: عباس کلانتری فیروزآباد
 • شهر: یزد
 • تلفن فروش: 37212026-035     -     تلفن خدمات پس از فروش: 37212026 و 37231060-035
 • آدرس: یزد،بلوار شهید دشتی، روبروی کلانتری 14(آدرس فروش) ابتدای بلوار آزادگان، جنب بانک سپه، شعبه میدان ابوالفضل(آدرس خدمات پس از فروش)

فروش خدمات پس از فروش خودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3431

 • نام و نام خانوادگی: سید علی حسینی پورهدش
 • شهر: یزد
 • تلفن فروش: 37239002-351     -     تلفن خدمات پس از فروش: 37239004-351
 • نمابر فروش: 37239002-351     -     نمابر خدمات پس از فروش: 37239004-351
 • آدرس: یزد، بلوار جانباز، میدان امام علی، جنب مرکز معاینه خودرو

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1871

 • نام و نام خانوادگی: محمدرضا طالبي
 • شهر: يزد
 • تلفن فروش: 38232600-035     -     تلفن خدمات پس از فروش: 38232600-035
 • نمابر فروش: 38222600-035     -     نمابر خدمات پس از فروش: 38222600-035
 • آدرس: يزد، بلوار شهید دشتی، روبروی کلانتری 14، نمايندگی گروه بهمن

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1872

 • نام و نام خانوادگی: سید محمد مصلائی
 • شهر: یزد
 • تلفن فروش: 35223208-35246999-035     -     تلفن خدمات پس از فروش: 35223208-35246999-035
 • نمابر فروش: 35235424-035     -     نمابر خدمات پس از فروش: 35235424-035
 • آدرس: یزد، بلوار 17 شهریور، نرسیده به پل هوایی

فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 3872

 • نام و نام خانوادگی: سيد علی حسينی پور هدش
 • شهر: یزد
 • تلفن فروش: 37238222-035
 • نمابر فروش: 37238220-1-035
 • آدرس: يزد، بلوار جانباز، نرسيده به ميدان امام علی، روبروی نمايندگی سايپا