نمايندگی های گروه بهمن - گروه بهمن

فروش خدمات پس از فروش خودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3431

 • نام و نام خانوادگی: سید علی حسینی پورهدش
 • شهر: یزد
 • تلفن فروش: 7238220-351     -     تلفن خدمات پس از فروش: 7239002-351
 • نمابر فروش: 7238222-351     -     نمابر خدمات پس از فروش: 7239003-351
 • آدرس: یزد، بلوار جانباز، میدان امام علی، جنب مرکز معاینه خودرو

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1871

 • نام و نام خانوادگی: محمدرضا طالبي
 • شهر: يزد
 • تلفن فروش: 38232600-035     -     تلفن خدمات پس از فروش: 38232600-035
 • نمابر فروش: 38222600-035     -     نمابر خدمات پس از فروش: 38222600-035
 • آدرس: يزد، بلوار شهید دشتی، روبروی کلانتری 14، نمايندگی گروه بهمن

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1872

 • نام و نام خانوادگی: سید محمد مصلائی
 • شهر: یزد
 • تلفن فروش: 35223208-35246999-035     -     تلفن خدمات پس از فروش: 35223208-35246999-035
 • نمابر فروش: 35235424-035     -     نمابر خدمات پس از فروش: 35235424-035
 • آدرس: یزد، بلوار 17 شهریور، نرسیده به پل هوایی

فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 3872

 • نام و نام خانوادگی: سيد علی حسينی پور هدش
 • شهر: یزد
 • تلفن فروش: 37238222-035
 • نمابر فروش: 37238220-1-035
 • آدرس: يزد، بلوار جانباز، نرسيده به ميدان امام علی، روبروی نمايندگی سايپا

فروش خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 243

 • نام و نام خانوادگی: محمدرضا طالبی
 • شهر: یزد
 • تلفن فروش: 38232600-035
 • توضيحات: یزد، بلوار شهید دشتی، روبروی کلانتری 14

فروش خدمات پس از فروش فروش قطعه خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 133

 • نام و نام خانوادگی: سید علی حسینی پور هدش
 • شهر: یزد
 • تلفن فروش: 37238220-035     -     تلفن خدمات پس از فروش: 37239002-035
 • آدرس: یزد، بلوار جانباز، میدان امام علی، جنب مرکز معاینه خودرو

فروش خدمات پس از فروش فروش قطعه خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 252

 • نام و نام خانوادگی: عباس کلانتری فیروزآباد
 • شهر: یزد
 • تلفن فروش: 37212026-035     -     تلفن خدمات پس از فروش: 37212026 و 37231060-035
 • آدرس: یزد،بلوار شهید دشتی، روبروی کلانتری 14(آدرس فروش) ابتدای بلوار آزادگان، جنب بانک سپه، شعبه میدان ابوالفضل(آدرس خدمات پس از فروش)