نمايندگی های گروه بهمن - گروه بهمن

نمايندگی های گروه بهمن بهمن موتور استان سیستان و بلوچستان

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1813

 • نام و نام خانوادگی: عبدالواحد کشاورز
 • شهر: ایرانشهر
 • تلفن فروش: 37228020-054     -     تلفن خدمات پس از فروش: 37228020-054
 • نمابر فروش: 37221506-054     -     نمابر خدمات پس از فروش: 37221506-054
 • آدرس: ایرانشهر، میدان ولایت، خیابان شهید مالکی

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1812

 • نام و نام خانوادگی: منصور سرابندي
 • شهر: زابل
 • تلفن فروش: 32288000-054     -     تلفن خدمات پس از فروش: 32288000-054
 • نمابر فروش: 32288001-054     -     نمابر خدمات پس از فروش: 32288001-054
 • آدرس: زابل، بلوار امام رضا،نرسیده به فلکه قائم آباد، مجتمع تجاری سرابندی

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1814

 • نام و نام خانوادگی: محمد هاشم زهی
 • شهر: زاهدان
 • تلفن فروش: 33527931-054     -     تلفن خدمات پس از فروش: 33527931-054
 • نمابر فروش: 33527930-054     -     نمابر خدمات پس از فروش: 33527930-054
 • آدرس: میدان راه وترابری، ابتدای کمربندی شهید کلانتری

نمايندگی های گروه بهمن بهمن ديزل استان سیستان و بلوچستان

فروش خدمات پس از فروش فروش قطعه خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 132

 • نام و نام خانوادگی: محمد هاشم زهی
 • شهر: زاهدان
 • تلفن فروش: 33527931-054     -     تلفن خدمات پس از فروش: 33527931-054
 • آدرس: زاهدان، میدان راه و ترابری، ابتدای کمربندی شهید کلانتری