نمايندگی های گروه بهمن - گروه بهمن

فروش خدمات پس از فروش فروش قطعه خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 132

 • نام و نام خانوادگی: محمد هاشم زهی
 • شهر: زاهدان
 • تلفن فروش: 33527931-054     -     تلفن خدمات پس از فروش: 33527931-054
 • آدرس: زاهدان، میدان راه و ترابری، ابتدای کمربندی شهید کلانتری

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1813

 • نام و نام خانوادگی: عبدالواحد کشاورز
 • شهر: ایرانشهر
 • تلفن فروش: 37228020-054     -     تلفن خدمات پس از فروش: 37228020-054
 • نمابر فروش: 37221506-054     -     نمابر خدمات پس از فروش: 37221506-054
 • آدرس: ایرانشهر، میدان ولایت، خیابان شهید مالکی

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1812

 • نام و نام خانوادگی: منصور سرابندي
 • شهر: زابل
 • تلفن فروش: 32288000-054     -     تلفن خدمات پس از فروش: 32288000-054
 • نمابر فروش: 32288001-054     -     نمابر خدمات پس از فروش: 32288001-054
 • آدرس: زابل، بلوار امام رضا،نرسیده به فلکه قائم آباد، مجتمع تجاری سرابندی

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1814

 • نام و نام خانوادگی: محمد هاشم زهی
 • شهر: زاهدان
 • تلفن فروش: 33527931-054     -     تلفن خدمات پس از فروش: 33527931-054
 • نمابر فروش: 33527930-054     -     نمابر خدمات پس از فروش: 33527930-054
 • آدرس: میدان راه وترابری، ابتدای کمربندی شهید کلانتری

خدمات پس از فروش موتور
نمایندگی شماره 134/9

 • نام و نام خانوادگی: ابوالفضل عباسیان
 • شهر: خاش
 • تلفن فروش: 34216160-054
 • آدرس: خیابان شهید نیکبخت ،تعمیرگاه موتورسیکلت عباسیان

خدمات پس از فروش فروش قطعه موتور
نمایندگی شماره 134/10

 • نام و نام خانوادگی: احمد دهواری
 • شهر: سراوان
 • تلفن فروش: 85243346-054
 • آدرس: خیابان امام خمینی ،جنب بانک سپه ، فروشگاه دهواری و پسران

خدمات پس از فروش موتور
نمایندگی شماره 134/12

 • نام و نام خانوادگی: غلامرضا صوفیانی
 • شهر: زابل
 • تلفن فروش: 22239709-054
 • آدرس: خیابان دکتر مهدی هاشمی ،جنب بسیج خواهران ،پلاک 13

فروش موتور
نمایندگی شماره 134

 • نام و نام خانوادگی: عبدالحکیم بهرام زهی
 • شهر: سرباز
 • تلفن فروش: 56232164-054
 • آدرس: پیشین ، جنب شرکت حمل و نقل آذر بار نمایندگی موتورسیکلت برادران بهرام زهی