نمايندگی های گروه بهمن - گروه بهمن

فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1112

 • نام و نام خانوادگی: حسین لطفی
 • شهر: سمنان
 • تلفن فروش: 33322315-023
 • نمابر فروش: 33322515-023
 • آدرس: سمنان، شهرک غرب، بلوارتجارت، خیابان خودروی شمالی

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1114

 • نام و نام خانوادگی: حسین علی حسینی
 • شهر: دامغان
 • تلفن فروش: 35243782-023     -     تلفن خدمات پس از فروش: 35243782-023
 • نمابر فروش: 35231170-023     -     نمابر خدمات پس از فروش: 35231170-023
 • آدرس: دامغان،خیابان شهید بهشتی

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1113

 • نام و نام خانوادگی: مسعود کلاته
 • شهر: شاهرود
 • تلفن فروش: 32244126-7-023     -     تلفن خدمات پس از فروش: 32244126-7-023
 • نمابر فروش: 32240396-023     -     نمابر خدمات پس از فروش: 32240396-023
 • آدرس: شاهرود ميدان امام رضا، بلوار امام رضا ،بعداز بریدگی اول، سمت چپ، جنب نمایندگی ایران خودرو

فروش خدمات پس از فروش فروش قطعه خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 2301

 • نام و نام خانوادگی: حامد لطفی کلهر
 • شهر: گرمسار
 • تلفن فروش: 3420317- 34202676-023     -     تلفن خدمات پس از فروش: 34202676-023
 • آدرس: گرمسار، کیلومتر 3 جاده گرمسار به تهران، جنب پلیس راه