نمايندگی های گروه بهمن - گروه بهمن

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 3451

 • نام و نام خانوادگی: سید حسین میری
 • شهر: قم
 • تلفن فروش: 36606822-025     -     تلفن خدمات پس از فروش: 36606822-025
 • نمابر فروش: 36646125-025     -     نمابر خدمات پس از فروش: 36646125-025
 • آدرس: قم، خيابان امام خمينی، جنب بانک ملت مرکزی

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1452

 • نام و نام خانوادگی: اسماعیل آخوندی
 • شهر: قم
 • تلفن فروش: 36500095-025     -     تلفن خدمات پس از فروش: 36500095-025
 • نمابر فروش: 36500926-025     -     نمابر خدمات پس از فروش: 36500926-025
 • آدرس: قم، خیابان اراک، نبش کوی 17

فروش خدمات پس از فروش خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 1151

 • نام و نام خانوادگی: سید حسین میری
 • شهر: قم
 • تلفن فروش: 36646124-025
 • آدرس: کیلومتر 13 جاده قدیم قم، تهران، نبش شهرک صنعتی شکوهیه