نمايندگی های گروه بهمن - گروه بهمن

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1331

 • نام و نام خانوادگی: عبدالحسين ميرداماد
 • شهر: قزوين
 • تلفن فروش: 33565256-028     -     تلفن خدمات پس از فروش: 33565256-028
 • نمابر فروش: 33555401-028     -     نمابر خدمات پس از فروش: 33555401-028
 • آدرس: قزوين، دوراهی همدان، ابتدای جاده تاکستان، سمت چپ

فروش خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 512

 • نام و نام خانوادگی: فیروز کاکاوند
 • شهر: قزوین
 • تلفن فروش: 33577372-028
 • آدرس: قزوین، کیلومتر 5 جاده بوئین زهرا، نرسیده به پمپ بنزین

فروش خدمات پس از فروش فروش قطعه خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 235

 • نام و نام خانوادگی: حسن حاج طاهری
 • شهر: قزوین
 • تلفن فروش: 33564722-283     -     تلفن خدمات پس از فروش: 33564722-283
 • آدرس: قزوین، ابتدای جاده تاکستان ( دوراهی همدان )، روبروی باسکول 60 تنی صداقت نو