نمايندگی های گروه بهمن - گروه بهمن

خدمات پس از فروش فروش قطعه
نمایندگی شماره 317

  • نام و نام خانوادگی: سید جمال الدین ابراهیمی
  • شهر: سنندج
  • آدرس: سه راهی نایسر، جنب نمایندگی ایران خودرو

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1351

  • نام و نام خانوادگی: سید جمال الدین ابراهیمی
  • شهر: سنندج
  • تلفن فروش: 33360211-13-087     -     تلفن خدمات پس از فروش: 33360211-13-087
  • نمابر فروش: 33360212-087     -     نمابر خدمات پس از فروش: 33360212-087
  • آدرس: سنندج، بالاتر از پلیس راه همدان، سه راه نایس، جنب نمایندگی ایران خودرو