نمايندگی های گروه بهمن - گروه بهمن

فروش خدمات پس از فروش فروش قطعه موتور
نمایندگی شماره 128

 • نام و نام خانوادگی: عبدالباقی ابراهیمی
 • شهر: بانه
 • تلفن فروش: 34240352-087
 • آدرس: خیابان خیام ،جنب گرمابه بیستون ، فروشگاه خلیج الخیر

فروش خدمات پس از فروش موتور
نمایندگی شماره 128/3

 • نام و نام خانوادگی: هاویار ابراهیمی
 • شهر: سنندج
 • تلفن فروش: 33688034-087
 • نمابر فروش: 33245296-087
 • آدرس: میدان نبوت ،خیابان ویس القرنی ، فروشگاه هوندا

فروش خدمات پس از فروش موتور
نمایندگی شماره 128/2

 • نام و نام خانوادگی: مجید قربانی
 • شهر: بیجار
 • تلفن فروش: 38229120-087     -     تلفن خدمات پس از فروش: 3822687-087
 • آدرس: خیابان امیر نظام گروسی ،فروشگاه موتورسیکلت قربانی

فروش موتور
نمایندگی شماره 128/6

 • نام و نام خانوادگی: محمد قبادی
 • شهر: کامیاران
 • تلفن فروش: 35529818-087
 • آدرس: خیابان اسد آبادی ، جنب پل ،فروشگاه تهران موتور

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1351

 • نام و نام خانوادگی: سید جمال الدین ابراهیمی
 • شهر: سنندج
 • تلفن فروش: 33360211-13-087     -     تلفن خدمات پس از فروش: 33360211-13-087
 • نمابر فروش: 33360212-087     -     نمابر خدمات پس از فروش: 33360212-087
 • آدرس: سنندج، بالاتر از پلیس راه همدان، سه راه نایس، جنب نمایندگی ایران خودرو

خدمات پس از فروش فروش قطعه
نمایندگی شماره 317

 • نام و نام خانوادگی: سید جمال الدین ابراهیمی
 • شهر: سنندج
 • آدرس: سه راهی نایسر، جنب نمایندگی ایران خودرو