نمايندگی های گروه بهمن - گروه بهمن

فروش خدمات پس از فروش خودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3911

 • نام و نام خانوادگی: علی مرزعاوی
 • شهر: اهواز
 • تلفن فروش: 35565004-061     -     تلفن خدمات پس از فروش: 35567601-061
 • نمابر فروش: 35567601-061     -     نمابر خدمات پس از فروش: 35567601-061
 • آدرس: اهواز، جاده کوت عبداله، نمایندگی بهمن

فروش خدمات پس از فروش خودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3912

 • نام و نام خانوادگی: آرش دریهکی
 • شهر: ماهشهر
 • تلفن فروش: 52358066-061     -     تلفن خدمات پس از فروش: 52358067-061
 • نمابر فروش: 2143859295-061     -     نمابر خدمات پس از فروش: 2143859295-061
 • آدرس: جاده بندر امام مابین فرودگاه و جاده پتروشیمی

فروش موتور
نمایندگی شماره 116/10

 • نام و نام خانوادگی: محمد سلیم عساکره
 • شهر: شادگان
 • تلفن فروش: 53724055-061
 • آدرس: خیابان شهید باهنر شرقی ،فروشگاه عساکره

خدمات پس از فروش فروش قطعه موتور
نمایندگی شماره 116/11

 • نام و نام خانوادگی: حمیدرضا رنگچی
 • شهر: شوش دانیال
 • تلفن فروش: 25229291-061
 • آدرس: خیابان امام خمینی ،جنب ترمینال اهواز ،پلاک 309،تعمیرگاه و فروشگاه حامد

فروش خدمات پس از فروش موتور
نمایندگی شماره 116/4

 • نام و نام خانوادگی: مسعود عباسی
 • شهر: شوشتر
 • تلفن فروش: 36212834-061
 • نمابر فروش: 36212845-061
 • آدرس: کمربندی ،روبروی پارک بعثت ،فروشگاه آپاچی

خدمات پس از فروش فروش قطعه موتور
نمایندگی شماره 116/12

 • نام و نام خانوادگی: نادر غلام پور
 • شهر: دزفول
 • آدرس: خیابان امام خمینی جنوبی ،میدان حاج مرادی ،تعمیرگاه موتورسیکلت پارس

فروش قطعه موتور
نمایندگی شماره 116/13

 • نام و نام خانوادگی: حجت ظفر نازی
 • شهر: امیدیه
 • تلفن فروش: 52624925-061
 • آدرس: بلوار شهداء، روبروی بازار مهاجرین ،فروشگاه موتورسیکلت

فروش خدمات پس از فروش فروش قطعه موتور
نمایندگی شماره 116

 • نام و نام خانوادگی: محمد کاظم خرمی
 • شهر: اهواز
 • تلفن فروش: 32212603-061
 • نمابر فروش: 32226595-061
 • آدرس: خیابان شریعتی ،چهارراه نادری ، روبروی سینما آفریقا ، ساختمان خرمی

فروش خدمات پس از فروش فروش قطعه موتور
نمایندگی شماره 116/2

 • نام و نام خانوادگی: داریوش درخشان نژاد
 • شهر: آبادان
 • تلفن فروش: 53320933-061
 • نمابر فروش: 53320932-061
 • آدرس: احمد آباد ، خیابان 1اصلی ،ما بین 3و4 فرعی ،پلاک 126

فروش خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 231

 • نام و نام خانوادگی: ابراهیم انتظامی
 • شهر: دزفول
 • تلفن فروش: 42271589-061
 • آدرس: دزفول، بلوار مقاومت، نبش خ منتظری

فروش خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 292

 • نام و نام خانوادگی: مهدی ضیغمی
 • شهر: خرمشهر
 • تلفن فروش: 53536241-061
 • آدرس: خرمشهر، میدان عشایر، اول جاده امام جعفر صادق به سمت شهرک صنعتی، بعد از کوی پلیس

فروش خدمات پس از فروش فروش قطعه خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 108

 • نام و نام خانوادگی: علی مزرعاوی
 • شهر: اهواز
 • تلفن فروش: 35567600-061
 • نمابر فروش: 35562714-061     -     نمابر خدمات پس از فروش: 35563741-061
 • آدرس: اهواز، اتوبان کوت عبدالله، اسلام آباد

فروش خدمات پس از فروش فروش قطعه خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 6105

 • نام و نام خانوادگی: احمد مدنی
 • شهر: آبادان
 • تلفن فروش: 53258679-061     -     تلفن خدمات پس از فروش: 53258679-061
 • آدرس: آبادان، ایستگاه 12، جنب کوی فرهنگیان

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1631

 • نام و نام خانوادگی: علي امين پور
 • شهر: اهواز
 • تلفن فروش: 33776231-061     -     تلفن خدمات پس از فروش: 33776231-061
 • نمابر فروش: 33789206-061     -     نمابر خدمات پس از فروش: 33789206-061
 • آدرس: اهواز، خيابان انقلاب، سه راه خرمشهر ،اول جاده خرمشهر، نرسیده به پمپ بنزین

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1632

 • شهر: اهواز
 • تلفن فروش: 35567600-061     -     تلفن خدمات پس از فروش: 35567600-061
 • نمابر فروش: 35565004-061     -     نمابر خدمات پس از فروش: 35565004-061
 • آدرس: اهواز، بلوار آیت اله بهبهانی، جاده کوت عبداله، اسلام آباد

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1633

 • نام و نام خانوادگی: داود نصيرگلي
 • شهر: دزفول
 • تلفن فروش: 42222792-061     -     تلفن خدمات پس از فروش: 42222792-061
 • نمابر فروش: 42236315-061     -     نمابر خدمات پس از فروش: 42236315-061
 • آدرس: دزفول، جاده شوشتر، روبروي شهرك مدرس، جنب مسافربري شوشتر