نمايندگی های گروه بهمن - گروه بهمن

فروش خدمات پس از فروش خودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3512

 • نام و نام خانوادگی: محمدرضا کریمی
 • شهر: مشهد
 • تلفن فروش: 37537433-051     -     تلفن خدمات پس از فروش: 37537434-051
 • نمابر فروش: 37537434-051     -     نمابر خدمات پس از فروش: 37537434-051
 • آدرس: مشهد، بزرگراه قائم، نرسیده به میدان بار سپاد جنب پمپ گاز

فروش خدمات پس از فروش خودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3513

 • نام و نام خانوادگی: حمیدرضا خسروجردی
 • شهر: سبزوار
 • تلفن فروش: 44202024-5-051     -     تلفن خدمات پس از فروش: 44201982-3-051
 • نمابر فروش: 44202026-051     -     نمابر خدمات پس از فروش: 44202026-051
 • آدرس: سبزوار، ابتدای کمر بندی مشهد، شهر صنعتی فرودگاه

فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 3931

 • نام و نام خانوادگی: مسعود مشايخي
 • شهر: درگز
 • تلفن فروش: 46229687-
 • نمابر فروش: 46222624-
 • آدرس: درگز، خیابان بهشتی ، چهارراه فرمانداری، روبروی فرمانداری

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1934

 • نام و نام خانوادگی: علي اصغر هراتي
 • شهر: سبزوار
 • تلفن فروش: 44226699-     -     تلفن خدمات پس از فروش: 44226699-
 • نمابر فروش: 44454458-     -     نمابر خدمات پس از فروش: 44454458-
 • آدرس: سبزوار، خ اسدآبادي، نرسيده به ميدان مادر

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1936

 • نام و نام خانوادگی: رحیم قاسمی
 • شهر: قوچان
 • تلفن فروش: 47234443-051     -     تلفن خدمات پس از فروش: 47234442-051
 • نمابر فروش: 47234443-051     -     نمابر خدمات پس از فروش: 47234442-051
 • آدرس: قوچان، جاده سنتو، روبروي سپاه پاسداران، جنب پمپ بنزين

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1935

 • نام و نام خانوادگی: حسين غضنفري
 • شهر: کاشمر
 • تلفن فروش: 55247050-051     -     تلفن خدمات پس از فروش: 55224574-051
 • نمابر فروش: 55247050-051     -     نمابر خدمات پس از فروش: 55224574-051
 • آدرس: کاشمر، خيابان مدرس، ابتدای بلوار مطهری

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1931

 • نام و نام خانوادگی: حسینعلی عاکف
 • شهر: مشهد
 • تلفن فروش: 37233454-051     -     تلفن خدمات پس از فروش: 37233454-051
 • نمابر فروش: 36652584-051     -     نمابر خدمات پس از فروش: 36652584-051
 • آدرس: مشهد، چهارراه ابوطالب، نبش قرنی 41

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1933

 • نام و نام خانوادگی: غلامرضا و امیر عاكف
 • شهر: مشهد
 • تلفن فروش: 38593028-051     -     تلفن خدمات پس از فروش: 38593028-051
 • نمابر فروش: 38543092-051     -     نمابر خدمات پس از فروش: 38543092-051
 • آدرس: مشهد، میدان عدل خمینی، نبش خرمشهر 17

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1943

 • نام و نام خانوادگی: شرکت تابان خودرو مشهد
 • شهر: مشهد
 • تلفن فروش: 33438360-051     -     تلفن خدمات پس از فروش: 33438360-051
 • نمابر فروش: 33438362-051     -     نمابر خدمات پس از فروش: 33438362-051
 • آدرس: مشهد، بلوار فرودگاه، روبروی پمپ بنزین

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1944

 • نام و نام خانوادگی: رسول احمدی بنکدار
 • شهر: تربت جام
 • تلفن فروش: 52526009-051     -     تلفن خدمات پس از فروش: 52526009-051
 • نمابر فروش: 52524456-051     -     نمابر خدمات پس از فروش: 52524456-051
 • آدرس: تربت جام، بلوار امام خمینی، روربروی نمایندگی ایران خودرو

خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1939

 • نام و نام خانوادگی: مهدی نيرآبادی
 • شهر: نيشابور
 • تلفن فروش: 43331928-051     -     تلفن خدمات پس از فروش: 43341912-051
 • نمابر فروش: 43331928-051     -     نمابر خدمات پس از فروش: 43341912-051
 • آدرس: نيشابور، خيابان سی متری طالقانی، خ هلال احمر

فروش خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 228

 • نام و نام خانوادگی: حسین غضنفری
 • شهر: کاشمر
 • تلفن فروش: 55247050-051
 • توضيحات: کاشمر، خیابان مدرس، ابتدای بلوار شهید مطهری

فروش خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 229

 • نام و نام خانوادگی: رحیم قاسمی
 • شهر: قوچان
 • تلفن فروش: 47234444-051
 • آدرس: قوچان، جاده سنتو، روبروی سپاه پاسداران، جنب پمپ بنزین

فروش خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 230

 • نام و نام خانوادگی: مسعود مشایخی
 • شهر: درگز
 • تلفن فروش: 46229687-051
 • آدرس: درگز، بلوار شهید بهشتی، چهار راه فرمانداری

فروش خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 274

 • نام و نام خانوادگی: مهدی نیرآبادی
 • شهر: نیشابور
 • تلفن فروش: 43341911-051
 • آدرس: نیشابور، خیابان سی متری طالقانی، خیابان هلال احمر

فروش خدمات پس از فروش فروش قطعه خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 115

 • نام و نام خانوادگی: علی اصغر هراتی
 • شهر: سبزوار
 • تلفن فروش: 44454459-051     -     تلفن خدمات پس از فروش: 44454459-051
 • آدرس: سبزوار، میدان ارشاد اسلامی، بلوار آزادگان، جنب اتو سرویس ساحل

فروش خدمات پس از فروش فروش قطعه خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 119

 • نام و نام خانوادگی: غلامحسین کیانی دوم
 • شهر: مشهد
 • تلفن فروش: 33925400-051     -     تلفن خدمات پس از فروش: 33925400-4-051
 • آدرس: مشهد، شهرک صنعتی طرق، خ سردخانه گوشت، بعد از پایانه بار، سمت راست نمایندگی کیانی