نمايندگی های گروه بهمن - گروه بهمن

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1951

 • نام و نام خانوادگی: محمدرضا عضدي
 • شهر: بجنورد
 • تلفن فروش: 32314700-058     -     تلفن خدمات پس از فروش: 32314700-058
 • نمابر فروش: 32312800-058     -     نمابر خدمات پس از فروش: 32312800-058
 • آدرس: بجنورد، خ امام خميني غربی، بالاتر از نيروگاه برق، نبش دو راهی میدان بار

فروش خدمات پس از فروش فروش قطعه خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 136

 • نام و نام خانوادگی: محمد غلامی گیفانی
 • شهر: شیروان
 • تلفن فروش: 36222178-058     -     تلفن خدمات پس از فروش: 36222178-058
 • آدرس: شیروان، ابتدای بلوار قائم ( عج )، جنب آسیاب آقای هاشمی

فروش خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 280

 • نام و نام خانوادگی: محمد رضا عضدی
 • شهر: بجنورد
 • تلفن فروش: 32314700-058
 • آدرس: بجنورد، خیابان امام خمینی، بالاتر از نیروگاه برق