نمايندگی های گروه بهمن - گروه بهمن

فروش خدمات پس از فروش خودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3411

 • نام و نام خانوادگی: سیدمحمدرضا نبوی
 • شهر: سیرجان
 • تلفن فروش: 42256233-34     -     تلفن خدمات پس از فروش: 42256233-34
 • نمابر فروش: 42257548-34     -     نمابر خدمات پس از فروش: 42257548-34
 • آدرس: سیرجان، بلوار شاهد (کمربندی) روبروی بلوار صادقی

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1841

 • نام و نام خانوادگی: محمد رضائی پور مشيزی
 • شهر: بردسیر
 • تلفن فروش: 33522952-034     -     تلفن خدمات پس از فروش: 33522952-034
 • نمابر فروش: 33527461-034     -     نمابر خدمات پس از فروش: 33527461-034
 • آدرس: بردسير، بلوار 22 بهمن، جنب مشعل گاز

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1832

 • نام و نام خانوادگی: عباس صيادي زاده
 • شهر: بم
 • تلفن فروش: 44345121-034     -     تلفن خدمات پس از فروش: 44344882-034
 • نمابر فروش: 44345120-034     -     نمابر خدمات پس از فروش: 44344885-034
 • آدرس: بم، بزرگراه خلیج فارس، روبروی شهربازی، جنب اکبر جوجه

فروش خدمات پس از فروش
نمایندگی شماره 1839

 • نام و نام خانوادگی: محمود کریمی افشار
 • شهر: جیرفت
 • تلفن فروش: 43350396 - 43310192-034     -     تلفن خدمات پس از فروش: 43310197-034
 • نمابر فروش: 43350393-034     -     نمابر خدمات پس از فروش: 43264917-034
 • آدرس: جیرفت، میدان انقلاب، بلوار امام رضا

فروش خدمات پس از فروش
نمایندگی شماره 1831

 • نام و نام خانوادگی: غلامرضا ميرزائي
 • شهر: رفسنجان
 • تلفن فروش: 34327142-034     -     تلفن خدمات پس از فروش: 34327142-034
 • نمابر فروش: 34332602-034     -     نمابر خدمات پس از فروش: 34332602-034
 • آدرس: رفسنجان، بلوار مطهري، بعد ازباسکول طیبی، نمايندگي گروه بهمن

فروش خدمات پس از فروش
نمایندگی شماره 1834

 • نام و نام خانوادگی: محمد مهدیزاده گزوئی
 • شهر: زرند
 • تلفن فروش: 33426645-034     -     تلفن خدمات پس از فروش: 33426645-034
 • نمابر فروش: 33438003-034     -     نمابر خدمات پس از فروش: 33438003-034
 • آدرس: زرند ،جاده رفسنجان،روبروی سه راه محمدآباد، نمایندگی گروه بهمن

فروش خدمات پس از فروش
نمایندگی شماره 1836

 • نام و نام خانوادگی: عليرضا شول
 • شهر: سیرجان
 • تلفن فروش: 42305858-034     -     تلفن خدمات پس از فروش: 42305858-034
 • نمابر فروش: 42334787-034     -     نمابر خدمات پس از فروش: 42334787-034
 • آدرس: سیرجان،بلوار شهید عباسپور، خ خورشید، روبروی نمایندگی ایران خودرو ،نمایندگی گروه بهمن

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1835

 • نام و نام خانوادگی: مجتبي صالحي مقدم
 • شهر: كرمان
 • تلفن فروش: 32523784-034     -     تلفن خدمات پس از فروش: 32523784-034
 • نمابر فروش: 32520091-034     -     نمابر خدمات پس از فروش: 32520091-034
 • آدرس: کرمان، جاده تهران، خیابان اتورفسنجان، ساختمان اتورفسنجان

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1833

 • نام و نام خانوادگی: منصور ژائين تن
 • شهر: كرمان
 • تلفن فروش: 32730949-034     -     تلفن خدمات پس از فروش: 32730949-034
 • نمابر فروش: 32730950-034     -     نمابر خدمات پس از فروش: 32730950-034
 • آدرس: کرمان، ابتداي جاده شرف آباد(بلوار قائم)، نبش قائم دو

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1837

 • نام و نام خانوادگی: حسین صنعتی هوتکی
 • شهر: كرمان
 • تلفن فروش: 33329733-034     -     تلفن خدمات پس از فروش: 33329733-034
 • نمابر فروش: 33329500-034     -     نمابر خدمات پس از فروش: 33329500-034
 • آدرس: کرمان، بزرگراه امام بعد از میدان پژوهش، به طرف میدان بیرم آباد

فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 3831

 • نام و نام خانوادگی: نصراله فردوسی
 • شهر: كرمان
 • تلفن فروش: 32265250-034
 • نمابر فروش: 32225199-034
 • آدرس: کرمان، خیابان استاد مطهری، سه راه احمدی

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1842

 • نام و نام خانوادگی: غلامحسین زینلی
 • شهر: کهنوج
 • تلفن فروش: 43206405-     -     تلفن خدمات پس از فروش: 43206405-
 • نمابر فروش: 43232355-     -     نمابر خدمات پس از فروش: 43232355-
 • آدرس: کهنوج، بلوار شهید بهشتی، بعد از میدان شهسواری

فروش خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 511

 • نام و نام خانوادگی: سید احمد حسینی
 • شهر: سیرجان
 • تلفن فروش: 42271556-034
 • آدرس: سیرجان، کمربندی، بلوار شاهد، جنب باربری سپهر سمنگان

فروش خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 514

 • نام و نام خانوادگی: محمد رفیع رفیعی نیا
 • شهر: کرمان
 • تلفن فروش: 44157928-034
 • نمابر فروش: 32524000-034
 • آدرس: کرمان، بزرگراه امام، بعد از پل با قدرت، نرسیده به پل ابوذر، سمت راست، کد پستی 03432533000

فروش فروش قطعه خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 3404

 • نام و نام خانوادگی: منصور رئیسی زاده
 • شهر: سیرجان
 • تلفن فروش: 42269985-034
 • آدرس: سیرجان،خیابان ابوریحان، جنب نمایندگی ایران خودرو

فروش خدمات پس از فروش فروش قطعه خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 101

 • نام و نام خانوادگی: منصور ژائین تن
 • شهر: کرمان
 • تلفن فروش: 32730949-034     -     تلفن خدمات پس از فروش: 33412730-034
 • آدرس: کرمان، ابتدای جاده شرف آباد، بلوار قائم، نبش قائم 2

فروش خدمات پس از فروش فروش قطعه موتور
نمایندگی شماره 122/4

 • نام و نام خانوادگی: رضا عیش آبادی
 • شهر: بم
 • تلفن فروش: 44313909-034
 • نمابر فروش: 44341233-034
 • آدرس: بلوار امام ، جنب کوچه قاسم زاده

فروش خدمات پس از فروش فروش قطعه موتور
نمایندگی شماره 122/2

 • نام و نام خانوادگی: غلامرضا صبوری
 • شهر: سیرجان
 • تلفن فروش: 3223329-0345
 • آدرس: بلوار دکتر صادقی ،بین چهارراه قدس و دهخدا ، موتورسیکلت صبوری

فروش خدمات پس از فروش فروش قطعه موتور
نمایندگی شماره 122/14

 • نام و نام خانوادگی: مهدی ناجی
 • شهر: کرمان
 • تلفن فروش: 33342838-034
 • آدرس: خیابان میرزا رضا ، بین کوچه 14و 16 ، نمایشگاه موتورسیکلت ناجی

خدمات پس از فروش فروش قطعه موتور
نمایندگی شماره 122/15

 • نام و نام خانوادگی: حسین حسینی
 • شهر: کرمان
 • تلفن فروش: 33317067-034
 • آدرس: خیابان میرزا رضای کرمانی ، فروشگاه موتورسیکلت حسینی