نمايندگی های گروه بهمن - گروه بهمن

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1411

 • نام و نام خانوادگی: حسن عنبرزاده
 • شهر: اصفهان
 • تلفن فروش: 34417447-031     -     تلفن خدمات پس از فروش: 34417447-031
 • نمابر فروش: 34410823-031     -     نمابر خدمات پس از فروش: 34410823-031
 • آدرس: اصفهان، خيابان كاوه ،خ جابر انصاري اول ،نبش آذر

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1412

 • نام و نام خانوادگی: اصغر جاویدفر
 • شهر: اصفهان
 • تلفن فروش: 35230093-031     -     تلفن خدمات پس از فروش: 35230093-031
 • نمابر فروش: 35230093-031     -     نمابر خدمات پس از فروش: 35230093-031
 • آدرس: اصفهان، خ جي، بعدازترمينال جنب، دانشگاه علوم بهزيستي

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1422

 • نام و نام خانوادگی: مهرداد شفیعی سرارودی
 • شهر: نجف آباد
 • تلفن فروش: 42456070-031     -     تلفن خدمات پس از فروش: 42456070-031
 • نمابر فروش: 42456100-031     -     نمابر خدمات پس از فروش: 42456100-031
 • آدرس: نجف آباد، بلوار امام غربی، میدان گلها، روبروی مخابرات

فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 5411

 • نام و نام خانوادگی: مرتضی رضائی
 • شهر: اصفهان
 • تلفن فروش: 33379378-031     -     تلفن خدمات پس از فروش: 33379378-031
 • نمابر فروش: 33366688-031     -     نمابر خدمات پس از فروش: 33366688-031
 • آدرس: اصفهان، میدان جمهوری، ابتدای خيابان امام خميني، جنب مسجد شفيعي

فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 3412

 • نام و نام خانوادگی: علی شهدوست
 • شهر: بادرود نطنز
 • تلفن فروش: 54348500-031     -     تلفن خدمات پس از فروش: 54348500-031
 • نمابر فروش: 54348990-031     -     نمابر خدمات پس از فروش: 54348990-031
 • آدرس: بادرود، بلوار مطهری، نرسیده به راه آهن - نمایندگی فروش گروه بهمن (تعمیرگاه شهدوست)

فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1415

 • نام و نام خانوادگی: احمدرضا سلیمانیان
 • شهر: زرین شهر
 • تلفن فروش: 52231725-031     -     تلفن خدمات پس از فروش: 52231725-031
 • نمابر فروش: 52231578-031     -     نمابر خدمات پس از فروش: 52231578-031
 • آدرس: زرين شهر، انتهای بلوار سعدی

فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1423

 • نام و نام خانوادگی: امیرحسین احمدی
 • شهر: کاشان
 • تلفن فروش: 55505561-2-031     -     تلفن خدمات پس از فروش: 55505561-2-031
 • نمابر فروش: 55505563-031     -     نمابر خدمات پس از فروش: 55505563-031
 • آدرس: کاشان، انتهای بلوار داراسلام، نبش میدان امام علی

فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1424

 • نام و نام خانوادگی: فضل الله گلابی شهرضا
 • شهر: شهرضا
 • تلفن فروش: 53287414-5-031     -     تلفن خدمات پس از فروش: 53287414-5-031
 • نمابر فروش: 53287254-031     -     نمابر خدمات پس از فروش: 53287254-031
 • آدرس: شهرضا، شهرک امیرکبیر

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1419

 • نام و نام خانوادگی: عليرضا شفيعي سرارودي
 • شهر: مبارکه
 • تلفن فروش: 52421219-031     -     تلفن خدمات پس از فروش: 52421219-031
 • نمابر فروش: 52422416-031     -     نمابر خدمات پس از فروش: 52422416-031
 • آدرس: مبارکه، خيابان نيكبخت، روبروی بانک رفاه

فروش خدمات پس از فروش خودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3211

 • نام و نام خانوادگی: محمد کریمی
 • شهر: اصفهان
 • تلفن فروش: 33878943-5-031     -     تلفن خدمات پس از فروش: 2 -33863601-031
 • نمابر فروش: 333868956-031     -     نمابر خدمات پس از فروش: 33863603-031
 • آدرس: اصفهان، خیابان شاپور جدید، خیابان مشیر الوله شرقی، شهرک نمایشگاهها، فاز 1

فروش خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 224

 • نام و نام خانوادگی: محمدرضا سلیمانی
 • شهر: اصفهان
 • تلفن فروش: 33869158-9-031
 • آدرس: اصفهان، خ امیرکبیر، خ مشیر الدوله شرقی، جنب پارک امیر کبیر نمایشگاه سلیمانی

فروش خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 525

 • نام و نام خانوادگی: فرزاد معینی /محمد مهدی جناب
 • شهر: شهرضا
 • تلفن فروش: 53287313-031
 • آدرس: اصفهان، شهرضا، اول اتوبان شیراز، شهرک امیرکبیر، جنب نمایندگی ماموت

فروش خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 2119

 • نام و نام خانوادگی: محمد کریمی
 • شهر: اصفهان
 • تلفن فروش: 33869601-031
 • آدرس: اصفهان، شاهپور جدید، انتهای مشیرلدوله، مشیرالدوله شرقی، فاز 2 شهرک نمایشگاههای کامیون

فروش فروش قطعه خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 502

 • نام و نام خانوادگی: مرتضی هاشمی
 • شهر: اصفهان
 • تلفن فروش: 33874710-031
 • آدرس: اصفهان، خیابان امام خمینی، مقابل خیابان 12 بهمن

فروش خدمات پس از فروش فروش قطعه خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 118

 • نام و نام خانوادگی: سید اکبر افتخاری
 • شهر: اصفهان
 • تلفن فروش: 33865656-031     -     تلفن خدمات پس از فروش: 33865656-031
 • نمابر فروش: 33866628-031     -     نمابر خدمات پس از فروش: 33866628-031
 • آدرس: اصفهان، خ امام خمینی ( شاهپور جدید )،خ امیرکبیر، جنب قرض الحسنه امیرکبیر

فروش خدمات پس از فروش فروش قطعه خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 266

 • نام و نام خانوادگی: منصور حموله
 • شهر: اصفهان
 • تلفن فروش: 33853034-031     -     تلفن خدمات پس از فروش: 33865465-6-031
 • آدرس: اصفهان، خیابان شاپور جدید، انتهای خ امیرکبیر، سمت چپ نمایشگاه خوزستان

فروش خدمات پس از فروش فروش قطعه خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 139

 • نام و نام خانوادگی: احمد صنعتگر
 • شهر: کاشان
 • تلفن فروش: 55207079-031     -     تلفن خدمات پس از فروش: 55207079-031
 • نمابر فروش: 55207022-031     -     نمابر خدمات پس از فروش: 55207022-031
 • آدرس: کاشان، بلوار سردار شهید واجدی، به طرف قمصر، نرسیده به شهرک 22 بهمن

فروش خدمات پس از فروش خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 507

 • نام و نام خانوادگی: حسین احمدی
 • شهر: کاشان
 • تلفن فروش: 55270295-031
 • آدرس: کاشان، بلوار شهدای دارالسلام، میدان امام علی (ع)، روبروی ایست بازرسی، جنب فرش کنعان

خدمات پس از فروش فروش قطعه خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 4112

 • نام و نام خانوادگی: مهران احمدی
 • شهر: اصفهان
 • آدرس: حد فاصل میدان تره بار و سازمان پایانه، سه راه فرودگاه