نمايندگی های گروه بهمن - گروه بهمن

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1851

 • نام و نام خانوادگی: سيد رحمن سجادي
 • شهر: بندر عباس
 • تلفن فروش: 33664445-076     -     تلفن خدمات پس از فروش: 33664445-076
 • نمابر فروش: 33673966-076     -     نمابر خدمات پس از فروش: 33673966-076
 • آدرس: بندرعباس، چهاراه نخل ناخدا، محله طلابند، پشت نقلیه مخابرات

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1852

 • نام و نام خانوادگی: عبدالمجید بیغا
 • شهر: بندر عباس
 • تلفن فروش: 32221397-076     -     تلفن خدمات پس از فروش: 32221397-076
 • نمابر فروش: 32246033-32223675-32252630-076     -     نمابر خدمات پس از فروش: 32246033-32223675-32252630-076
 • آدرس: هرمزگان، بندرعباس، نرسیده به میدان قدس، روبروی درمانگاه مهدیه

فروش خدمات پس از فروش خودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3451

 • نام و نام خانوادگی: علی رضا قلی زاده
 • شهر: بندرعباس
 • تلفن فروش: 32584386-076     -     تلفن خدمات پس از فروش: 32584387-076
 • نمابر فروش: 32584388-076     -     نمابر خدمات پس از فروش: 32584388-076
 • آدرس: بندر عباس، اتوبان شهید رجایی جنب پمپ بنزین و خدمات دفاهی شهدا ایسین