نمايندگی های گروه بهمن - گروه بهمن

فروش خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 271

 • نام و نام خانوادگی: مهدی کلوندی
 • شهر: همدان
 • تلفن فروش: 34228777-081
 • آدرس: همدان، ابتدای بلوار بدیع الزمان

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1553

 • نام و نام خانوادگی: مهدي بهادري
 • شهر: ملایر
 • تلفن فروش: 32293324-081     -     تلفن خدمات پس از فروش: 32293324-081
 • نمابر فروش: 32293189-081     -     نمابر خدمات پس از فروش: 32293324-081
 • آدرس: ملاير، بلوار خلیج فارس، جنب بانك ملي

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1552

 • نام و نام خانوادگی: مهدی کلوندی
 • شهر: همدان
 • تلفن فروش: 34228777-081     -     تلفن خدمات پس از فروش: 34228777-081
 • نمابر فروش: 34224190-081     -     نمابر خدمات پس از فروش: 34224190-081
 • آدرس: همدان، ميدان سپاه ،ابتداي بلوار بديع الزمان

فروش خدمات پس از فروش فروش قطعه موتور
نمایندگی شماره 126

 • نام و نام خانوادگی: مهدی زیدیان
 • شهر: همدان
 • تلفن فروش: 32666954-081     -     تلفن خدمات پس از فروش: 32667360-081
 • آدرس: خیابان شهداء ،مقابل کوچه ضرابی ، فروشگاه زیدیان

خدمات پس از فروش موتور
نمایندگی شماره 126/7

 • نام و نام خانوادگی: فرهاد کردی
 • شهر: نهاوند
 • تلفن فروش: 23247321-085
 • آدرس: بلوار کمربندی ،جنب پلیس +10،تعمیرگاه فرهاد

فروش فروش قطعه موتور
نمایندگی شماره 126/1

 • نام و نام خانوادگی: غلامرضا عقیقی
 • شهر: اسد آباد
 • تلفن فروش: 33134680-081
 • آدرس: میدان آزادگان ، فروشگاه تکتاز موتور