نمايندگی های گروه بهمن - گروه بهمن

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1433

 • نام و نام خانوادگی: مهران موسایی
 • شهر: شهرکرد
 • تلفن فروش: 32276143-038     -     تلفن خدمات پس از فروش: 32276143-038
 • نمابر فروش: 32276144-038     -     نمابر خدمات پس از فروش: 32276144-038
 • آدرس: شهرکرد، کیلومتر 2 جاده فارسان

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1434

 • نام و نام خانوادگی: فرزاد نبی زاده
 • شهر: فارسان
 • تلفن فروش: 33233081-038     -     تلفن خدمات پس از فروش: 33233081-038
 • نمابر فروش: 33233082-038     -     نمابر خدمات پس از فروش: 33233082-038
 • آدرس: فارسان، جاده اصلی باباحیدر، نرسیده به فن آوران، جنب هواتشناسی

فروش خدمات پس از فروش خودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3251

 • نام و نام خانوادگی: صالحی - مختاریان
 • شهر: شهرکرد
 • تلفن فروش: 33331322-038     -     تلفن خدمات پس از فروش: 33331322-038
 • نمابر فروش: 33331323-038     -     نمابر خدمات پس از فروش: 33331323-038
 • آدرس: شهر کرد، روبروی شهرک صنعتی