نمايندگی های گروه بهمن - گروه بهمن

خدمات پس از فروش فروش قطعه موتور
نمایندگی شماره 137

 • نام و نام خانوادگی: عباسعلی داور پناه
 • شهر: بروجن
 • تلفن فروش: 24229850-038
 • آدرس: خیابان پروین اعتصامی ،کوچه ستاره

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1433

 • نام و نام خانوادگی: مهران موسایی
 • شهر: شهرکرد
 • تلفن فروش: 32276143-038     -     تلفن خدمات پس از فروش: 32276143-038
 • نمابر فروش: 32276144-038     -     نمابر خدمات پس از فروش: 32276144-038
 • آدرس: شهرکرد، کیلومتر 2 جاده فارسان

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1435

 • نام و نام خانوادگی: مجید جلیل مصیر
 • شهر: لردگان
 • تلفن فروش: 34445766 -34445776-038
 • نمابر فروش: 34445797-038
 • آدرس: شهرستان لردگان، ابتدای ورودی شهر، جنب نمایندگی بوتان گاز

فروش خدمات پس از فروش خودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3251

 • نام و نام خانوادگی: صالحی - مختاریان
 • شهر: شهرکرد
 • تلفن فروش: 33331322-038     -     تلفن خدمات پس از فروش: 33331322-038
 • نمابر فروش: 33331323-038     -     نمابر خدمات پس از فروش: 33331323-038
 • آدرس: شهر کرد، روبروی شهرک صنعتی