نمايندگی های گروه بهمن - گروه بهمن

فروش خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 227

 • نام و نام خانوادگی: علیرضا دارآفرین
 • شهر: بوشهر
 • تلفن فروش: 33531881-077
 • آدرس: بوشهر، چهار راه ولیعصر

فروش خدمات پس از فروش فروش قطعه خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 142

 • نام و نام خانوادگی: دیزل دشتستان
 • شهر: برازجان
 • تلفن فروش: 34372743-4-077     -     تلفن خدمات پس از فروش: 34372743-4-077
 • آدرس: برازجان، شهرک صنعتی خوشاب، پلاک 5339/10

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1711

 • نام و نام خانوادگی: سيدذبيح ا... دارآفرين
 • شهر: بوشهر
 • تلفن فروش: 33558449-077     -     تلفن خدمات پس از فروش: 33558449-077
 • نمابر فروش: 33531881-077     -     نمابر خدمات پس از فروش: 33531881-077
 • آدرس: بوشهر، بزرگراه طالقانی، خیابان خبرنگار