نمايندگی های گروه بهمن - گروه بهمن

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1251

 • نام و نام خانوادگی: کریم جوانمنش
 • شهر: ارومیه
 • تلفن فروش: 32720023-044     -     تلفن خدمات پس از فروش: 32720023-044
 • نمابر فروش: 32722091-044     -     نمابر خدمات پس از فروش: 32722091-044
 • آدرس: اروميه، بلوار فرودگاه ، روبروي دانشگاه آزاد

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1252

 • نام و نام خانوادگی: غلامحسین افشارنیا
 • شهر: خوی
 • تلفن فروش: 36441213-044     -     تلفن خدمات پس از فروش: 36441213-044
 • نمابر فروش: 36444396-044     -     نمابر خدمات پس از فروش: 36444396-044
 • آدرس: خوی، بلوار شهيد مطهري

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1256

 • نام و نام خانوادگی: خالد شاهیجانی
 • شهر: بوکان
 • تلفن فروش: 46271466-044     -     تلفن خدمات پس از فروش: 46271466-044
 • نمابر فروش: 46257297-044     -     نمابر خدمات پس از فروش: 46257297-044
 • آدرس: بلوار میاندوآب، پائین تراز دانشگاه پیام نور، روبروی جایگاه CNG

فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 3251

 • نام و نام خانوادگی: عباس ابراهیمی
 • شهر: نقده
 • تلفن فروش: 35662714-044     -     تلفن خدمات پس از فروش: 35662714-044
 • نمابر فروش: 35662773-044     -     نمابر خدمات پس از فروش: 35662773-044
 • آدرس: نقده، بلوار پيرانشهر، بلوار آزادی

فروش خدمات پس از فروش خودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3752

 • نام و نام خانوادگی: ایرج خدایی
 • شهر: ارومیه
 • تلفن فروش: 32722682-5-044     -     تلفن خدمات پس از فروش: 32722427-8-044
 • نمابر فروش: 32722686-044     -     نمابر خدمات پس از فروش: 32722686-044
 • آدرس: ارومیه، کیلومتر 2 جاده سلماس، جنب هلال احمر

نمايندگی های گروه بهمن بهمن ديزل استان آذربایجان غربی

فروش خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 523

 • نام و نام خانوادگی: رحمان صفری
 • شهر: نقده
 • تلفن فروش: 35443663-044
 • آدرس: نقده، کیلومتر 2 جاده میاندوآب، نرسیده به شهرک صنعتی

فروش خدمات پس از فروش فروش قطعه خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 4402

 • نام و نام خانوادگی: ایرج خدایی کهریز
 • شهر: ارومیه
 • تلفن فروش: 32722682-5-044     -     تلفن خدمات پس از فروش: 32722682-5-044
 • نمابر فروش: 32722686-044     -     نمابر خدمات پس از فروش: 32722686-044
 • آدرس: کیلومتر 2 جاده سلماس