نمايندگی های گروه بهمن - گروه بهمن

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1231

 • نام و نام خانوادگی: احمد خسروشاهی
 • شهر: بناب
 • تلفن فروش: 37734789-041     -     تلفن خدمات پس از فروش: 37734789-041
 • نمابر فروش: 37732774-041     -     نمابر خدمات پس از فروش: 37732774-041
 • آدرس: بناب، خيابان باهنر، بلوارمدرس، روبروی بیمه ایران

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1237

 • نام و نام خانوادگی: حسین محمدحسینی جم
 • شهر: تبریز
 • تلفن فروش: 32862969-041     -     تلفن خدمات پس از فروش: 32862969-041
 • نمابر فروش: 32862959-041     -     نمابر خدمات پس از فروش: 32862959-041
 • آدرس: سه راه فرودگاه، روبروي CNG گاز

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1241

 • نام و نام خانوادگی: مجید منیف
 • شهر: تبریز
 • تلفن فروش: - 33333318- 33271749 - 33271789-041     -     تلفن خدمات پس از فروش: - 33333318- 33271749 - 33271789-041
 • نمابر فروش: 33323326-041     -     نمابر خدمات پس از فروش: 33323326-041
 • آدرس: تبریز، دروازه تهران، بالاتر از پل حمید، جنب هلال احمر

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1232

 • نام و نام خانوادگی: محمد اناری
 • شهر: شبستر
 • تلفن فروش: 42439428-041     -     تلفن خدمات پس از فروش: 42439428-041
 • نمابر فروش: 42439510-041     -     نمابر خدمات پس از فروش: 42439510-041
 • آدرس: شبستر، كيلومتر 1جاده صوفيان بالاتراز پمپ بنزين

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1233

 • نام و نام خانوادگی: حیدر بهروز
 • شهر: مراغه
 • تلفن فروش: 37450384-041     -     تلفن خدمات پس از فروش: 37450384-041
 • نمابر فروش: 37451637-041     -     نمابر خدمات پس از فروش: 37451637-041
 • آدرس: مراغه، میدان گاز، پ 13

نمايندگی های گروه بهمن بهمن ديزل استان آذربایجان شرقی

فروش خدمات پس از فروش فروش قطعه خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 219 و 314

 • نام و نام خانوادگی: سهراب دیزج چراغی
 • شهر: تبریز
 • تلفن فروش: 34216340-041     -     تلفن خدمات پس از فروش: 34216340-041
 • نمابر فروش: 34216341-041     -     نمابر خدمات پس از فروش: 34216341-041
 • آدرس: جاده تبریز، آذرشهر، روبروی شهرک رجایی جنوبی، ورودی سردرود

فروش خدمات پس از فروش فروش قطعه خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 273

 • نام و نام خانوادگی: منصور عمادی کنگ لو
 • شهر: تبریز
 • تلفن فروش: 36301158-9-041     -     تلفن خدمات پس از فروش: 36301158-9-041
 • نمابر فروش: 36301158-9-041     -     نمابر خدمات پس از فروش: 36301158-9-041
 • آدرس: تبریز، کیلومتر 9جاده تهران روبوری داروسازی دانا

خدمات پس از فروش فروش قطعه خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 307

 • نام و نام خانوادگی: کریم جنگی
 • شهر: مرند
 • آدرس: جاده مرند خوی، روبروی سه راهی پادگان

فروش خدمات پس از فروش خودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3731

 • نام و نام خانوادگی: منصور عمادی کنگ لو
 • شهر: تبریز
 • تلفن فروش: 36301159-041     -     تلفن خدمات پس از فروش: 36301158-041
 • آدرس: تبریز، جاده ترانزیت، بلوار آزادگان، روبروی بهداری شماره 1