نمايندگی های گروه بهمن - گروه بهمن

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1211

 • نام و نام خانوادگی: احد رنجبر نوده
 • شهر: اردبیل
 • تلفن فروش: 33821551-3-045     -     تلفن خدمات پس از فروش: 33821551-3-045
 • نمابر فروش: 33821554-045     -     نمابر خدمات پس از فروش: 33821554-045
 • آدرس: اردبیل، خیابان جام جم، جنب بانک سپه

فروش خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 288

 • نام و نام خانوادگی: احد رنجبر نوده
 • شهر: اردبیل
 • تلفن فروش: 33821551-045
 • آدرس: اردبیل،خیابان جام جم جنب بانک سپه

خدمات پس از فروش فروش قطعه خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 4352

 • نام و نام خانوادگی: میرشهرام میرزاپور
 • شهر: اردبیل
 • آدرس: خیابان جام جم، به طرف آستارا، جنب نمایندگی ایران خودرو دیزل