چهارشنبه , 29/دي/1395
منشور اخلاقی گروه بهمن

احترام به قوانين و ضوابط سازماني و رعايت آنها.
صداقت در كردار، گفتار، رفتار.
حفظ اسرار و عدم ارائه اطلاعات محرمانه سازمان به ديگران.
مشاركت فعال در پيشبرد امور شركت، تعهد به فعاليت‌هاي گروهي و ياري‌رساني به ديگران.
وفاداري و احساس مسئوليت نسبت به سازمان، ترجيح دادن منافع شركت به منافع شخصي و دفاع از حريم شركت در جامعه.
داشتن وجدان كاري و بكاربردن تمام سعي و توان خود براي انجام وظائف محوله.
مقابله با شايعه سازي و پرهيز از تهمت، غيبت، خبرچيني و هر اقدامي كه صميميت و اعتماد ميان كاركنان را تضعيف نمايد.
رعايت نزاكت و ادب در برخوردهاي اجتماعي و منع حركت‌هايي كه موجب هتك حرمت ديگران شود.
رعايت نظم، انضباط و آراستگي.
رعايت مقررات ايمني و بهداشتي به منظور حفظ سلامت خود و ديگران.
عدم تبعيض (نژادي، قومي، خويشاوندي، مذهبي، جنسي).
پرهيز از اخذ هرگونه هديه غيرمتعارف، وجه نقد و يا تسهيلات از طرف‌هاي تجاري شركت.
برقراري توازن و اعتدال بين كار و زندگي خانوادگي.
عدم استفاده شخصي غيرمجاز از دارائيهاي شركت.
اعتماد و احترام متقابل ميان افراد.
ممنوعيت استفاده از دخانيات در محل كار و عدم مصرف مواد مخدر و مشروبات الكلي.
رعايت دستورات و راهنمائي‌هاي مقامات ارشد.
حفظ حريم شخصي و آزادي ديگران.
ممنوع بودن داد و ستدهاي شخصي در محل كار.
تلاش در جهت كسب رضايت مراجعين و مشتريان شغلي خود.

آخرین بروز رسانی مطلب در دوشنبه ، 19 خرداد 1393 ، 09:05