اطلاعیه فروش شرکت بهمن دیزل - گروه بهمن

اطلاعیه فروش شرکت بهمن دیزل

اطلاعیه فروش محصولات بهمن دیزل

اطلاعیه فروش محصولات بهمن دیزل

اطلاعیه فروش محصولات بهمن دیزل – مرداد 1396...


لیست قیمت محصولات 1396

لیست قیمت محصولات 1396

نوع خودرو قیمت فروش نقدی (ریال) NKR   ( 5/2 تن) با سیستم 1/001/650/000 DPF NPR75K ( 6تن) ...


آغاز فروش مینی بوس مکسوس

آغاز فروش مینی بوس مکسوس

....


فروش کاربری - کد محصول

فروش کاربری - کد محصول

نوع کاربری مدل 5.2NPR      5.2 تن NPR75K&Shiller 6 تن NPR75M 8.4 تن FVR 18 تن کمپرسی ―― 5001 ...