مراسم رونمایی و کلید سپاری کاپرا - 19 بهمن 1388 - گروه بهمن

مراسم رونمایی و کلید سپاری کاپرا - 19 بهمن 1388