افتتاح خط تولید ایسوزو دو کابین در شرکت بهمن‌موتور- شهریور 1394 - گروه بهمن

افتتاح خط تولید ایسوزو دو کابین در شرکت بهمن‌موتور- شهریور 1394